Kontakt

 Kvalifikationer

 Kurser

 Virksomheder

 Institutioner
Forside  
Velkommen til PIL.

PIL står for Proces - inspiration - læring.
Vi er en selvejende virksomhed.

Vores ydelse er konsulentbistand til institutioner og virksomheder. Foruden en række
specialiserede opgaver til enkeltpersoner. Som det fremgår af navnet og figuren,
opererer vi i PIL med den opfattelse, at udvikling skal forstås som en cirkulær
fremadrettet bevægelse, hvor de bærende principper er proces, inspiration og læring.
En læring, forstået som ny viden, der sætter gang i nye processer. Vi er optagede af at få
disse udviklingsprocesser til at lykkes.

PIL består af en række interne og eksterne medarbejder med forskellig faglig baggrund.
Teams i PIL regi sammensættes alt efter hvad arbejdsopgaverne kræver. Hvad enten der er tale
om enkeltmandsopgaver eller arbejdsopgaven involverer adskillige personer.Som rådgivere
deltager vi gerne på alle niveauer - det strategiske såvel som det taktiske og det operationelle.

PIL arbejder med udvikling, formidling og analyser af forskellige områder af arbejdet i
institutioner eller virksomheder. Enhver Institution eller virksomhed er unik og har sit eget
idégrundlag og sin egen kultur. Derfor lægger vi stor vægt på at lytte til og forstå individuelle
behov. Vi er konsulenter for kræsne kunder såvel som kredsende kunder - kunder der fordrer
bevægelse. Gennem en dialog kan vi sammen indkredse udviklingsfeltet i din særlige institution
eller virksomhed - og give et tilbud.

Vi er ikke begrænsede til at arbejde i fagligt kendte områder.
www.team-pil.dk 2007 All rights reserved